i-RoRa : Bahagian Penyelidikan & Inovasi
 

   
  >> PERHATIAN !! Mulai 25 Oktober 2023, pautan sistem ini adalah https://irora.usm.my . Terima Kasih.
   
SYARAT PELANTIKAN :
  1) Lampiran 1: Peraturan Pelantikan & Perkhidmatan Staf Sambilan Projek/Geran
 
ARAHAN UMUM :
  1)
Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang.
  2)
Sila pastikan staf yang dilantik ialah Warganegara Malaysia.
  3)
Sila muat naik salinan kad pengenalan, gambar berukuran passport serta salinan sijil akademik yang setara dengan jawatan yang dipohon.
  4)
Ketua Projek perlu memastikan permohonan yang lengkap dikemukakan secara on-line sebelum 6hb untuk proses pelantikan dan pembayaran gaji.
   
Borang tuntutan gaji kadar harian perlu dihantar terus ke Unit Emolumen dan Tuntutan Staf, Jabatan Bendahari, Aras 3, Bangunan Canselori selewat-lewatnya 6hb setiap bulan. Bagi Kampus Kejuruteraan atau Kampus Kesihatan sila kemukakan borang tersebut ke Jabatan Bendahari kampus masing-masing.
  5)
Kegagalan mengemukakan maklumat yang lengkap dan tepat pada tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan proses pembayaran gaji untuk bulan berkenaan.
 
MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN UNTUK PERHATIAN KAKITANGAN YANG DILANTIK
  1) Tanggungjawab :
Sebagai staf yang dilantik, tuan/puan adalah bertanggungjawab terus kepada Ketua Projek.
  2) Peletakan Jawatan :
Staf atau Pihak Universiti boleh menamatkan perkhidmatan dengan notis bertulis 30 hari atau 30 hari gaji sebagai ganti notis.
  3) Pas Keselamatan :
Tuan/Puan dikehendaki memohon Pas Keselamatan dari Jabatan Keselamatan dalam tempoh 7 hari dari tarikh lantikan, sekiranya tuan/puan seorang pelajar Universiti Sains Malaysia.
MUAT TURUN :
  1) Panduan Mengisi Borang "Online"
  2) Kadar gaji Staf Projek
 

 
 
 
 

Copyright Division of Research & Innovation, USM | Contact Us | Designed & managed by: SJ